Om Forum Revisjon

Forum Revisjon AS er en Bergen basert revisjons- og rådgivningsvirksomhet, og tilbyr tjenester innenfor revisjon, rådgivning og regnskapsførsel til selskaper og organisasjoner.

Ta kontakt

Om oss

Våre kunder er små og mellomstore lokale virksomheter, innenfor ulike bransjer, totalt om lag 300 kunder. Vi er en del av et større kontorfellesskap, og vi holder til i nye lokaler med lett tilkomst og gode parkeringsfasiliteter. Du kan besøke oss i MindeParken i Kanalveien 105. 


Etikk og uavhengighet

Forum Revisjon AS har etablert interne kvalitetssikringsrutiner, som sikrer høy kvalitet i våre leveranser. Et fundament for å levere kvalitet til våre klienter er uavhengighet og personlig integritet. Et annet fundament er å forstå kundens behov og levere merverdi basert på vår kunnskap innenfor styring og kontroll. Våre ansatte får opplæring i regler for etikk og integritet. Vi tilstreber til enhver tid å etterleve Den norske Revisorforening sine etiske regelverk. Våre revisjonsklienter tilbys kun rådgivningstjenester som ligger godt innenfor de grenser som rammevilkår setter. Vår policy på dette området er i samsvar med de strengeste krav fra myndighetene.

Våre ansatte:

Eirik Hordvik

– oppdragsansvarlig/ partner, statsautorisert revisor/ siviløkonom - MBA, Norges Handelshøyskole i Bergen. 


Eirik har 22 års erfaring fra revisjon og rådgivning, - fra næringslivet i Bergen – herav 17 års praksis fra Ernst & Young , KPMG og Pwc. Han har vært director og oppdragsansvarlig revisor i Ernst & Young, erfaringen omfatter mellomstore selskaper innenfor mange bransjer i næringslivet. Praksisen omfatter også erfaring som prosjektleder på større oppdrag innen offshore, shipping, entreprenør- og byggebransjen, samt eiendom. 


Erfaringsbakgrunnen omfatter de fleste bransjer i næringslivet. Praksisen omfatter også egen revisjonsvirksomhet med små og mellomstore selskaper. Rådgivning i forbindelse med omorganisering av virksomheter, skatte- og avgiftsrådgivning samt verdsettelse av foretak er problemstillinger Eirik har arbeidet med. Han har også erfaring med å betjene større utenlandske selskaper med virksomhet i Norge. Denne erfaringen omfatter både skatte- og regnskapsrådgivning. Bakgrunnen omfatter også undervisning og foredragsvirksomhet fra Norges Handelshøyskole og Den Norske Revisorforening. Eirik er født og oppvokst på Nordnes i Bergen. 

Rune Førland

– oppdragsansvarlig/ partner, statsautorisert revisor, fra Norges Handelshøyskole i Bergen. 


Rune har om lag 25 års erfaring fra revisjon og rådgivning, - fra næringslivet i Bergen, Florø, og Tromsø – herav 20 års praksis frå Ernst & Young og Deloitte. Har jobbet på team og/eller vært oppdragsleder – mellomleder - på store og mellomstore selskaper innenfor olje, bank & finans, handel og industri. Praktisk erfaring fra næringslivet - herunder 3 års ledererfaring som medlem av toppledergruppe, og senere som fast styremedlem i en større finansinstitusjon. Og erfaring med "management for hire" – dvs utleid som regnskaps-/øk.sjef. 


Født og oppvokst i Sunnfjord, med foreldre/ forfedre som har drevet landhandel, skipsekspedisjon, post, og skyssvirksomhet i mange generasjoner. Har derfor ”handel og vandel” i blodet, som vi tror gjør det litt lettere forstår hva det handler om i mindre/ familiedrevet virksomheter. Erfart at de samme grunnprinsipper gjelder, i små som store virksomheter, enten det er å skape ny forretning eller god kundebehandling.

Rolf Martin Christensen

– oppdragsansvarlig/ partner, statsautorisert revisor/ siviløkonom - MBA, Norges Handelshøyskole i Bergen, samt autorisert regnskapsfører.


Rolf har 10 års erfaring med revisjon og rådgivning og har bred erfaring – bl.a. verdsettelse av virksomheter, fisjoner, fusjoner, andre egenkapitaltransaksjoner og skatterådgivning. Han har jobbet med de fleste selskapstyper, herunder advokater, regnskapsførere og eiendomsmeglere. 


Videre har Rolf 22 års erfaring fra ledende stillinger i næringslivet innen ledelse, økonomi og regnskap. I næringslivet har han bakgrunn fra industrivirksomhet, tjenesteytende virksomhet og engineering - og har derfor opparbeidet seg en god evne til å se en virksomhet fra «den andre siden av bordet» også. Rolf er født og oppvokst i Bergen og var tidligere oppdragsansvarlig revisor/partner i SR Revisjon & Rådgivning AS.

Øyvind Nypan

– oppdragsansvarlig/ partner, - bakgrunn som statsautorisert revisor/siviløkonom- MBA, Norges Handelshøyskole i Bergen. 


Sertifisert IT revisor, CISA.Øyvind har 20 års praktisk erfaring fra revisjon og rådgivning i Bergen og omegn, med praksis fra Ernst & Young og Pwc. Han har vært senior manager og vært operativ prosjektleder på mange større revisjonsoppdrag. Har lang bransjeerfaring innen; eiendom, industri, restaurant virksomhet, shipping, havbruk, m.v. 


Har også jobbet tett opp mot eiere i forbindelse med rådgivning og revisjon av små og mellomstore bedrifter. Øyvind har lang erfaring med rådgivning knyttet til skatt, herunder ordinær selskapsbeskatning ,rederibeskatning, formue, merverdiavgift m.v Øyvind har også lang erfaring knyttet til restrukturering av virksomheter, utarbeidelse av konsernregnskap herunder IFRS regnskap.