Rapportering av nøkkelinformasjon

Mange små selskaper styrer virksomheten etter saldoen på kassekreditten. Ønsker du en mer fullstendig finansiell informasjon kan vi hjelpe deg med å lage en enkel periodisk rapportering, med fokus på de kritiske suksessfaktorer og de viktigste målene.

Ta kontakt

Vi har erfaringen!

Vi har erfaring med implementering av balansert målstyringsprosjekter i store så vel små foretak. 

Om Forum Revisjon

Forum Revisjon AS er en Bergen basert revisjons- og rådgivningsvirksomhet, og tilbyr tjenester innenfor revisjon, rådgivning og regnskapsførsel til selskaper og organisasjoner. Les mer om oss her.