Hvorfor revisjon?

Hver revisjon blir profesjonelt utført av oss i samsvar med gjeldende faglige revisjonsstandarder - men med en jordnær og praktisk tilnærming, - og med all vår kompetanse og erfaring fra globale revisjonsfirmaer, - samt erfaring fra næringslivet i Bergen, Tromsø og Florø, - som ansatt og del av toppledergruppe, samt styreverv i større foretak.

Ta kontakt

Her ser du noen grunner til hvorfor bruke en revisor;

  • En uavhengig gjennomgang av regnskapet, utført av en profesjonell og erfaren revisor.

  • Revisjon er et godt utgangspunkt for en løpende og konstruktiv samtale om driften og framtiden for selskapet.

  • En ”helsesjekk”, - som sikrer deg at selskapets regnskaper er à jour og i samsvar med lover og regler.

  • Tillit og trygghet til deg og dine – kunder, leverandører og bankforbindelser, m.fl.

  • Revisjon forsikrer ”skattefuten” om at dine regnskaper er nøyaktige og at dine skatter & avgifter er korrekt beregnet og rapportert.

  • Dersom du, på lang sikt, ønsker å selge dine aksjer, vil revisjon gi trygghet for at selskapet er godt drevet.

  • Dersom regnskapet inneholder feil eller problemer akkumuleres, vil dette bli avdekket og korrigert i tide.