revisjon og bekreftelser

Vi vil være en god støttespiller - og sørger samtidig for at ditt selskap er i samsvar med lover og rammevilkår, - som bidrar til å styrke grunnlaget for å skape ny forretning og sunn drift.

Ta kontakt

Vår revisjon skal gi trygghet til brukerne

Vår revisjon skal gi trygghet til brukerne om at årsregnskapet er pålitelig - og redusert risiko knyttet til informasjonen. Vi ser òg revisjon som en mulighet for å lære mer om selskapet sine rutiner/ prosesser og forretningsrisikoer du møter. Vi vil konsentrere revisjonen om de områdene som har størst risiko, fordi det sikrer - ikke bare en effektiv revisjon, - men en proaktiv revisjon, som kan gi deg verdifull informasjon om driften, ikke bare regnskapet! 

Våre tjenester - innenfor revisjon og bekreftelser er:

  • Ordinær revisjon av årsregnskap.

  • Begrenset revisjon/ forenklet revisorkontroll - med andre formål enn årsregnskapet.

  • Avtalte kontrollhandlinger - f.esk. varelager eller salgsinntekter.

  • Bistand innen skatt, avgift, regnskap og økonomisk styring

Hvorfor bruke oss som revisor?

Ta kontakt med oss for å finne ut mer om vår revisjonserfaring og praktiske angrepsvinkel.

10 gode grunner for å velge Forum Revisjon