Risikostyring og Intern kontroll

Vi kan hjelpe til med å bygge opp et rammeverk for å identifisere, analysere og håndtere risikoer virksomheten er utsatt for, og for å iverksette skreddersydde risikoreduserende tiltak. Eller utarbeide en overordnet policy for gjennomføring av prosess for en helhetlig risikostyring.

Ta kontakt

Erfaring som Risk Manager

Rune har flere års praksis som ”Risk manager” i en større finansinstitusjon, med ansvar for risikostyring og internkontroll. Selskapets ledelse setter mål og retningslinjer for virksomheten. Intern kontroll dreier seg om en systematisk overvåking av at lover og interne retningslinjer etterleves. 

Om Forum Revisjon

Forum Revisjon AS er en Bergen basert revisjons- og rådgivningsvirksomhet, og tilbyr tjenester innenfor revisjon, rådgivning og regnskapsførsel til selskaper og organisasjoner. Les mer om oss her.