Bedriftsskatt og avgift

Vi har samarbeid og et bredt kontaktnett med andre spesialister, slik at du alltid er sikret tilstrekkelig hjelp til å løse de meste omfattende og krevende oppgaver/ transaksjoner.

Ta kontakt

Vi bistår gjerne våre bedriftskunder med:

  • selskapsbeskatning

  • aksjonærbeskatning

  • stiftelse av selskaper

  • konsernbeskatning

  • kapitalforhøyelser/ -nedsettelser

  • restruktureringer – herunder fusjoner og fisjoner

  • omdanning av virksomhet

  • generasjonsskifter

  • utarbeidelse av anmodninger om bindende forhåndsuttalelser

  • MVA- spørsmål og bistand ved bokettersyn