Selskapsrett

Vi kan bistå med rådgivning omkring selskapsetableringer og omstruktureringer, - herunder fusjoner/ fisjoner og omdannelser, samt valg av selskapsform – AS, ANS, ENK, osv?

Ta kontakt

Samt praktisk utarbeidelse av dokumenter;

  • Stiftelsesdokumenter

  • Protokoller

  • Redegjørelser

  • Aksjonæravtaler

  • Meldinger til Foretaksregisteret